เหรียญ หลวงพ่อจำปา วัดสุวรรณาราม ประทิว ชุมพร /2233
เหรียญ พระปกาสิตพุทธศาสน์ วัดขันเงิน ปี2514 ชุมพร /2232
เหรียญ พระปกาสิตพุทธศาสน์ วัดขันเงิน ชุมพร /2231
เหรียญ หลวงพ่อในโกษ หลังสวน ชุมพร /2199
เหรียญ หลวงพ่อเขียว วัดผลดีภูผาราม ชุมพร /2235
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทร์ เม็ดแตง ปี 2520 /2155
เหรียญหล่อ หลวงพ่อทวดในบัว วัดสาลวัน ไม้แก่น ปัตตนี /2161
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทร์ ปี 2540 /2306
เหรียญ พระครูธรรมฐิติวงษ์ จ.น่าน 2306
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขากง ปี 2511 นราธิวาส /2317
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขากง ปี 2511 นราธิวาส /2315
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขากง ปี 2511 นราธิวาส /2316
เหรียญ หลวงพ่อลบ วัดกันตัง จ.ตรัง /2162
เหรียญ หลวงพ่อลบ วัดกันตัง จ.ตรัง /2163
เหรียญ หลวงปู่เสียง วัดทรายขาว สงขลา ปี 2520 /2242
เหรียญ พลวงพ่อพุ่ม วัดปะโอ สงขลา รุ่นแรก ปี 21 /2247
เหรียญ หลวงพ่อเข็ม เขมวรรณโณ อาจารย์อรุณ ปญญโสภโณ สร้างในงานไหว้ครู 2514/2248
เหรียญ พระราชสารโสภณ จ.ตรัง ปี 2515 /2253
เหรียญ หลวงพ่อช่วยแสงอาทิตย์ วัดนิคมประทีบ จ.ตรัง /2254
เหรียญ หลวงพ่อคลิ้ง วัดศรีสุวรรณาราม นาท่ามใต้ จ.ตรัง /2256
เหรียญ พระราชสารโสภณ จ.ตรัง ปี 2518 เม็ดแตง /2258
เหรียญ พ่อเฒ่าสัพ วัดปากระวะ รุ่น 1 /2260
เหรียญ พระราชสารโสภณ จ.ตรัง ปี 2515 /2303
เหรียญ พระราชสารโสภณ จ.ตรัง ปี 2515 /2305
เหรียญ พระครูอภิบาลบรมธาตุ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 2311
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ทอง วัดสามัคคีวัฒนา เพชรบูรณ์ /2313
เหรียญ หลวงพ่อพุ่ม วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง /2318
เหรียญ หลวงพ่อพุ่ม วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง /2319
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง /2320
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง /2321
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด ตรัง ปี2520/2323
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง รุ่น ตาทิพย์ /2322
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง รุ่น ตาทิพย์ /2325
เหรียญ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง ปี 2520 /4151
เหรียญ ชินราช วัดเกาะเสือ หาดใหญ่ สงขลา ลพเงิน เสก /2173
เหรียญ ชินราช วัดเกาะเสือ หาดใหญ่ สงขลา ลพเงิน เสก /2175
เหรียญ หลวงพ่อแถม วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ /3739
เหรียญ พระพุทธ ปี 2499 หลังยันต์ /3753
เหรียญ พระบาง ประเทศลาว เก่า หลังเรียบ /3678
เหรียญ นั่งพาน หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก /5214
เหรียญ กรมหลวงชุมพร วัดกลาง จันทบุรี ปี 2520 /2619
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูพิพัฒวิหารกิจ อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปี 2515 /2728
เหรียญ หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล ออกที่วัดอินทร ปราจีนบุรี ไตรมาส /2764
เหรียญหลวงพ่อมี วัดบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา/6216
เหรียญ หลวงพ่อเณร โพธิสัตโต หลวงพ่อกบ /3782
เหรียญ หลวงพ่อเณร โพธิสัตโต วัดแสนสุข ชลบุรี /3781
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูพิพัฒน์วรคุณ หลังหลวงพ่อโสธร ปี 2515 /3640
เหรียญ หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมลักษณ์ ปี 2518 ฉะเชิงเทรา /3253
เหรียญ เหรียญ พระครูสิทธาภินันท์ ปี 2508 /2769
เหรียญ หลวงพ่อเผื่อน วัดเลขธรรมกิตติ นครนายก/2768

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่