เหรียญ เกจิไม่ทราบวัด/2341
เหรียญหลวงพ่อทองทิพย์ วัดสวนตาล จ.น่าน 2304
เหรียญ พระพุทธ วัดหน้าพระธาตุ อ.ปักธงชัย นครรราชสีมา ปี 2510 /23100
เหรียญ พระครูอภิบาลบรมธาตุ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 2310
เหรียญ มารวิชัยนันทา จ.น่าน 2307
เหรียญ หลวงพ่อวัดดอนตัน หลังงาช้างดำ ปี 2518 /1588
เหรียญ หลวงพ่อวัดดอนตัน หลังงาช้างดำ ปี 2518 /1592
เหรียญ หลวงพ่อวัดดอนตัน /1593
เหรียญ หลวงพ่อเนตน์ วัดเขาน้อย /1594
เหรียญ หลวงพ่อ ครูบาชุ่ม วัดวังมุ่ย ออกวัดสันดอนมูล /1597
เหรียญ ครูบาอินทขิล/1703
เหรียญ พระพุทธประทานพร ป่าซาง /1707
เหรียญพระธรรมโมลี ปี 2518 /4166
เหรียญ พระธรรมโมลี /1710
เหรียญ หลวงพ่อธรรมจักร พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิษฐ์/1364
เหรียญ ครูบาสังฆวิชัย /1694
เหรียญ พระยาพิชัยดาบหัก หลังหลวงพ่อสุโขทัย /1686
เหรียญ พระยาพิชัยดาบหัก หลังหลวงพ่อสุโขทัย /1685
เหรียญ พระยาพิชัยดาบหัก หลังหลวงพ่อสุโขทัย /1684
เหรียญ พระยาพิชัยดาบหัก หลังหลวงพ่อสุโขทัย /1683
เหรียญ พระยาพิชัยดาบหัก หลังหลวงพ่อสุโขทัย /1681
เหรียญ หลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส ลับแล /1687
เหรียญ พระแท่นศิลาอาสน์ /1689
เหรียญ พระแท่นศิลาอาสน์ /1690
เหรียญ พระพุทธซ้อน /1691
เหรียญ หลวงปู่เทียนฉาย ปี 2516 /1692
เหรียญ ใบโพธิ์ หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2511 /1577
เหรียญ เสมาเล็ก หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2508 /1578
เหรียญ 100 วัน หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2516 /1582
เหรียญ 100 วัน หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2516 /1581
เหรียญ 100 วัน หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2516 /1580
เหรียญ 100 วัน หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2516 /1579
เหรียญ หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2508 /1583
เหรียญ ต่ออายุ หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2511 /1584
เหรียญ ใบโพธฺ ใหญ่ หลวงพ่อ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก ปี 2515/1586
เหรียญ พระยาพิชัย ดาบหัก รุ่น 2 ปี 2514 /1351
เหรียญ พระยาพิชัย ดาบหัก รุ่น 2 ปี 2514 /1354
เหรียญ พระยาพิชัย ดาบหัก รุ่น ลูกเสือชาวบ้าน ปี 2519 /1855
เหรียญ หลวงพ่อนาค วัดดอนไชย์ ลับแล /1858
เหรียญ หลวงพ่อวัดอรัญญเขต แม่สอด ตาก /1859
เหรียญ หลวงพ่อวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก /1360
เหรียญ หลวงพ่อเชียงแสน วัดธรรมาธิปไตย ปี 2511 /1361
เหรียญ ครูบาอุน วัดสมเกลี้ยง จ.ตาก /1362
เหรียญ พระพุทธนิรันดร พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิษฐ์/1365
เหรียญ พระพุทธนิรันดร พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิษฐ์/1366
เหรียญ พระพุทธนิรันดร พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิษฐ์/1367
เหรียญ สัตตยาธิฐาน พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิษฐ์/1368
เหรียญหลวงพ่อใย วัดคุ้ง สุโขทัย ปี 2519 /1501
เหรียญ หลวงพ่อวัดเกยไชยเหนือ /1512
เหรียญ พระครูพิลาสธรรมกิตต์ วัดโรงช้าง พิจิตร /1518

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่