เหรียญ มุกดาหาร รุ่นแรก /2482
เหรียญ มุกดาหาร รุ่นแรก /2481
เหรียญพระอาจารย์วัน สร้างวัดพืชมงคล สกลนคร /4957
เหรียญพระอาจารย์วัน ตำรวจภาค 2 สร้าง ปี 2521 /4958
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร รุ่นพิทักษ์ไตรรงค์ /4952
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร รุ่นธ.กรุงเทพ /4953
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร รุ่น ทรัพย์สิน /4954
เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม เหรียญรุ่นที่ ๔๒ รุ่นเจ้าคุณ ปี 2521 /4955
เหรียญพระอาจารย์วัน รุ่นสร้างตึกสงฆ์ ปี 2520 /4956
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม ออกวัดศรีบุญเรือง อุดรธานี ปี 2519 /4949
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม ออกวัดศรีบุญเรือง อุดรธานี ปี 2519 /4948
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร ปี 2518/4950
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร ปี 2518/4951
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม สร้างปี 2520 ออกวัดศรีจำปาชนบท สกลนคร /4945
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม สร้างปี 2520 ออกวัดศรีจำปาชนบท สกลนคร /4944
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม สร้างปี 2520 ออกวัดศรีจำปาชนบท สกลนคร /4943
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม สร้างปี 2520 ออกวัดศรีจำปาชนบท สกลนคร /4942
เหรียญ พระอาจารย์วัน อุตตโม สร้างปี 2520 ออกวัดศรีจำปาชนบท สกลนคร /4941
เหรียญ พระอาจารย์วัน รุ่นทรัพย์สิน ปี 2519 /6129
เหรียญ หลวงพ่อคึก วัดกลางชุมพล จ.สุรินทร์ /2359
เหรียญ หลวงพ่อแก้ว วัดสุภาลัย จ.สุรินทร์ ปี 2513 /2362
เหรียญ หลวงพ่อเดื่อ วัดกลางสุรินทร์ ปี 2519 จ.สุรินทร์ /2360
เหรียญ หลวงพ่อเดื่อ วัดกลางสุรินทร์ ปี 2519 จ.สุรินทร์ /2364
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพรหม สุรินทร์ ปี 2515 จ.สุรินทร์ /2368
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพรหม สุรินทร์ ปี 2515 จ.สุรินทร์ /2367
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพรหม สุรินทร์ ปี 2515 จ.สุรินทร์ /2366
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพรหม สุรินทร์ ปี 2515 จ.สุรินทร์ /2365
เหรียญ สมเด็จสุรินทร์ จ.สุรินทร์ /2369
เหรียญ พระพุทธวัดป่าวิเวกธรรมโสภณ ปี 2516 จ.สุรินทร์ /2373
เหรียญ พระพุทธวัดป่าวิเวกธรรมโสภณ ปี 2516 จ.สุรินทร์ /2372
เหรียญ พระพุทธวัดป่าวิเวกธรรมโสภณ ปี 2516 จ.สุรินทร์ /2371
เหรียญ พระพุทธวัดป่าวิเวกธรรมโสภณ ปี 2516 จ.สุรินทร์ /2370
เหรียญ สุรินทร์พร /4913
เหรียญ สุรินทร์พร จ.สุรินทร์ /2375
เหรียญ สุรินทร์พร จ.สุรินทร์ /2374
เหรียญ หลวงพ่อริม วัดอุทุมพร ปี 2514 /2376
เหรียญ ศรีนคร /2377
เหรียญ หลวงพ่อจำรูญ วัดป่าเจริญธรรม ศรีษะเกษ /2380
เหรียญ หลวงพ่อเพ็ง วัดพรหมเทพ ท่าตูม จ.สุรินทร์ /2381
เหรียญ หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีษะเกษ /2383
เหรียญ หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีษะเกษ /2382
เหรียญ หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ ศรีษะเกษ /2384
เหรียญ หลวงพ่อ พระสุธรรมคณาจารย์ วัดประชานิยม กาฬสินธ์ /2521
เหรียญ หลวงปู่อ่อน วัดป่า ประชานิยม กาฬสินธ์ ปี 2518/2522
เหรียญ หลวงพ่อโฮม วัดศรีวีรวงศาราม ยโสธร /2480
เหรียญ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.ศรีษะเกษ รุ่น 1 /6120
เหรียญ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.ศรีษะเกษ รุ่น 1 /6121
เหรียญ ครูบาวัน วัดช่อแล เชียงใหม่ /1595
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธชัยมงคล ปก. ปี 2512 /2340
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธชัยมงคล ปก. ปี 2512 /2341

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่