เหรียญ หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม มหานิยม ปี 2518 /2378
เหรียญ หลวงปู่จันทร์ วัดอานเมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี /2588
เหรียญ หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ จ.อุบลราชธานี รุ่น 101 ปี 2521 /2589
เหรียญ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี /2591
เหรียญ หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ จ.อุบลราชธานี รุ่น 101 ปี 2521 /2598
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดราษฏบำรุง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /2599
เหรียญ หลวงพ่อบุญธรรม วัดแก้วสามัคคี /2403
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทาน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /2412
เหรียญ หลวงพ่อพระมงคลมิ่งเมือง อุบลราชธานี ปี 2508 /2413
เหรียญ หลวงพ่อพรหมา วัดป่าโนนสว่างนะโม จ.มหาสารคาม/2450
เหรียญ หลวงพ่อบุญมา วัดป่าทรงธรรม จ.มหาสารคาม/2452
เหรียญ หลวงพ่อ พระราชศิลโสภิต ปี 2514 /2453
เหรียญ หลวงพ่อจันทา วัดบ้านหนอง มหาสารคาม ปี 2517 /2455
เหรียญ หลวงพ่อจันทา วัดบ้านหนอง มหาสารคาม ปี 2517 /2454
เหรียญ หลวงพ่อทองมา วัดสว่างทาสี ร้อยเอ็ด /4229
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธวัดป่าบ้านดง อุบลราชธานี /4112
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธวัดป่าบ้านดง อุบลราชธานี /4111
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธวัดป่าบ้านดง อุบลราชธานี /4110
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทาน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /4145
เหรียญ หลวงปู่ขาว รุ่นทรัพย์สิน พืมพ์เล็ก /6164
เหรียญ หลวงปู่ขาว รุ่นทรัพย์สิน /6160
เหรียญ อ.ฝั่น รุ่น 48 ปี 2517 /6142
เหรียญ หลวงพ่อพิลาพล วัดบ้านดงเย็น ชัยภูมิ /2550
เหรียญ หลวงปู่ฝั่น รุ่นร่มโพธิทอง ปี 2519/2529
เหรียญ หลวงเฉื่อย วัดยางโทนสามัคคี /2561
เหรียญ หลวงปู่ศรี วัดสโมสรประชาสามัคคี สกลนคร ปี 2521 /2332
เหรียญ หลวงพ่อสนธ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ ปี 2521 รุ่น 31 /2333
เหรียญ หลวงพ่อสนธ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ ปี 2521 รุ่น 35/2334
เหรียญ หลวงพ่อ อาจารย์เหรียญชัย วัดมหสมณกิจภาวนา สกลนคร ปี 2519 /2337
เหรียญ หลวงปู่มั่น ออกวัดธรรมมงคล ปี 2520 /2343
เหรียญ หลวงปู่มั่น ออกวัดธรรมมงคล ปี 2520 /2342
เหรียญ สามอาจารย์ วัดศิริจิตตาราม ปี 2514 /2345
เหรียญ สามอาจารย์ วัดศิริจิตตาราม ปี 2514 /2348
เหรียญ สามอาจารย์ วัดศิริจิตตาราม ปี 2514 /2347
เหรียญ สามอาจารย์ วัดศิริจิตตาราม ปี 2514 /2346
เหรียญ พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ฝั่น ปี 2521 /2349
เหรียญ หลวงพ่อสนธ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ ปี 2521 รุ่น 34/2352
เหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลัง หลวงปู่เสาร์ /2356
เหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปี 2515 /2357
เหรียญ หลวงพ่อเคน วัดใต้วิไลธรรม จ.ร้อยเอ็ด /2578
เหรียญ หลวงพ่อเคน วัดใต้วิไลธรรม จ.ร้อยเอ็ด /2577
เหรียญ หลวงพ่อเคน วัดใต้วิไลธรรม จ.ร้อยเอ็ด /2575
เหรียญ หลวงปู่คำแหง วัดป่าสุวรรณนิเทศ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นแรก/2586
เหรียญ หลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี 2520 /2581
เหรียญ หลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี 2520 /2580
เหรียญ หลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี 2520 /2579
เหรียญ หลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด ปี 2520 /2559
เหรียญพระรัตนธัชมุนี (หลวงพ่อแบน) วัดมหาธาตุวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปี2512 /2407
เหรียญพระรัตนธัชมุนี (หลวงพ่อแบน) วัดมหาธาตุวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปี2512 /2406
เหรียญ หลวงพ่อบุญมี วัดพรหมมาวาส จ.ชัยภูมิ /2593

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่