เหรียญ หลวงปู่มั่น หลวงปู่จูม วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ปี 2516 /2527
เหรียญ หลวงปู่มั่น หลวงปู่จูม วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ปี 2516 /2526
เหรียญ ท้าวสุรนารี ปี 2520 นครราชสีมา /2533
เหรียญ หลวงพ่อเขียว พระปทุมญาณมุนี วัดบัวใหญ่ นครราชสีมา ปี2513 /2534
เหรียญ หลวงพ่อบุญมา วัดท่าเยี่ยม รุ่น 1ปี 2521 /2556
เหรียญ หลวงพ่อบุญมา วัดท่าเยี่ยม รุ่น 1ปี 2521 /2535
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวิมลกิจจาโยค วัดฝาผนัง นครราชสีมา /2536
เหรียญ หลวงพ่อวัดกลางปัก ปี 2513 นครราชสีมา /2539
เหรียญ หลวงพ่ออ๊อด วัดสมานมิตร ปี 2519 นครราชสีมา /2540
เหรียญ หลวงพ่อจันทร์ วัดโพธฺนิมิตร ปี 2519 นครราชสีมา /2542
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดป่าสารวัน นครราชสีมา /2541
เหรียญ มูลนิธิหลักเมืองเชี่ยงตึ่ง นครราชสีมา /2544
เหรียญ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่ (กลอ) โนนสูง นครราชสีมา ปี 2519 /2549
เหรียญ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่ (กลอ) โนนสูง นครราชสีมา ปี 2519 /2548
เหรียญ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่ (กลอ) โนนสูง นครราชสีมา ปี 2519 /2547
เหรียญ หลวงพ่อเกรียง วัดหินปักใหญ่ ปี 2521 นครราชสีมา /2545
เหรียญ หลวงพ่อปิ๋ว วัดวิเวกภาวนา ครบุรี นครราชสีมา /2546
เหรียญ หลวงพ่อใหญ่ วัดหนองบัวละคร นครราชสีมา ปี 2513 /2551
เหรียญ หลวงปู่โม้ วัดหนองหว้า อ.คง จ.นครราชสีมา ปี 2521 /2553
เหรียญ หลวงปู่โม้ วัดหนองหว้า อ.คง จ.นครราชสีมา ปี 2521 /2552
เหรียญ หลวงพ่อรอด วัดสมอราย ปี2511 จ.นครราชสีมา /2555
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูญาณสารโกวิท อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น /2557
เหรียญ พุทธมหาจักร ขอนแก่น /2560
เหรียญ หลวงพ่อเสรี วัดสว่างโนนเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น /2566
เหรียญ หลวงพ่อเสรี วัดสว่างโนนเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น /2565
เหรียญ หลวงพ่อเสรี วัดสว่างโนนเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น /2564
เหรียญ หลวงพ่อเสรี วัดสว่างโนนเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น /2563
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูญาณสารโกวิท อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น /2567
เหรียญ หลวงพ่อไวกูล วัดโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น /2568
เหรียญ หลวงพ่อคำดี วัดป่าบ้านฝาง ขอนแก่น รุ่นแรก /2574
เหรียญ หลวงพ่อคำดี วัดป่าบ้านฝาง ขอนแก่น รุ่นแรก /2573
เหรียญ หลวงพ่อคำดี วัดป่าบ้านฝาง ขอนแก่น รุ่นแรก /2572
เหรียญ หลวงพ่อคำดี วัดป่าบ้านฝาง ขอนแก่น รุ่นแรก /2571
เหรียญ หลวงปู่อ่อน วัดนิคมวาสี /2583
เหรียญ หลวงปู่ ญาณวุฒิกร ปี 2520 /2584
เหรียญ หลวงพ่อ พระกิตติญาณโสภณ ปี 2521 /2585
เหรียญ หลวงพ่อธีร์ วัดหงศ์รัตตนาราม ปี 2519 /2587
เหรียญ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม อุดรธานี อายุ 110 ปี /2432
เหรียญ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม อุดรธานี อายุ 110 ปี /2435
เหรียญ หลวงพ่อง้วน วัดศรีบุญเรือง อุดรธานี /4161
เหรียญ อ.ฝั่น รุ่น 105/6116
เหรียญ หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม มหานิยม ปี 2518 /2378
เหรียญ หลวงปู่จันทร์ วัดอานเมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี /2588
เหรียญ หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ จ.อุบลราชธานี รุ่น 101 ปี 2521 /2589
เหรียญ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี /2591
เหรียญ หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ จ.อุบลราชธานี รุ่น 101 ปี 2521 /2598
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดราษฏบำรุง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /2599
เหรียญ หลวงพ่อบุญธรรม วัดแก้วสามัคคี /2403
เหรียญ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทาน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ /2412
เหรียญ หลวงพ่อพระมงคลมิ่งเมือง อุบลราชธานี ปี 2508 /2413

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่