เหรียญ พระพุทธชินราช ปี 2517 กระไหล่ทอง /4718
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมาเล็ก หลังนางกวัก /4719
เหรียญ พระพุทธชินราช ปี 2518 พระครูอ.โสภณ /4720
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2512 ลงยาแดง /4713
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ พิษณุโลก อกเลา /4714
เหรียญ พระพุทธชินราชหลัง 9 รัชกาล /4717
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดวังทอง ปี 2514 /4709
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดวังทอง ปี 2514 /4708
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังพระวันอาทิตย์ /4712
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2510 /4711
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4705
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4704
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4703
เหรียญ พระพุทธชินราช ใบโพธิ์ หลังอกเลา/4706
เหรียญ พระพุทธชินราช ใบโพธิ์ หลังอกเลา/4707
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4701
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4702
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2510/3764
เหรียญ พระพุทธชินราช หลัง 9 รัชกาล /4131
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณ สร้าง ปี 2510 /4408
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อโสธร /4421
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อโสธร /4405
เหรียญ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ออกวัดศรีษะเกษ ปี 2516 /3590
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1114
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1113
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1112
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1111
เหรียญ วัดถ้ำเอราวัน จ.เลย /2519
เหรียญ หลวงพ่อบุญธรรม วัดช้างเผือก หนองคาย /2404
เหรียญ หลวงปู่กินรี วัดกัณตะศิลาวาส อ.ธาตุพนม นครพนม /2430
เหรียญ หลวงปู่กินรี วัดกันตะศิลาวาส อ.ธาตุพนม นครพนม ปี 2521 /2428
เหรียญ หลวงพ่อเฉย วัดศรีสันตยาราม วังสะพุง จ.เลย /2466
เหรียญ หลวงพ่อเฉย วัดศรีสันตยาราม วังสะพุง จ.เลย รุ่น 100 ปี /2470
เหรียญ หลวงพ่อ พระเทพวราลังการ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ปี 2518 /2467
เหรียญ หลวงพ่อ พระเทพวราลังการ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ปี 2518 /2468
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2471
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2472
เหรียญ พระสยามเทวาธิราช หลวงทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2473
เหรียญ พระสยามเทวาธิราช หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2475
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2477
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม รุ่น 109 ปี ไพรีพินาศ /2478
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม รุ่น 109 ปี ไพรีพินาศ /2479
เหรียญ หลวงพ่อนัด หลังพระธาตุพนม ปี 2518 /2483
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2484
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2486
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2518 /2487
เหรียญ หลวงปู่ชอบ รุ่นเมตตา ปี 2520 /4220
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2463
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2462
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2461

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่