เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2510 /4711
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4705
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4704
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4703
เหรียญ พระพุทธชินราช ใบโพธิ์ หลังอกเลา/4706
เหรียญ พระพุทธชินราช ใบโพธิ์ หลังอกเลา/4707
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4701
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมา หลังอกเลาลงยา /4702
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2510/3764
เหรียญ พระพุทธชินราช หลัง 9 รัชกาล /4131
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณ สร้าง ปี 2510 /4408
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อโสธร /4421
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังหลวงพ่อโสธร /4405
เหรียญ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ออกวัดศรีษะเกษ ปี 2516 /3590
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1114
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1113
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1112
เหรียญ หลวงพ่อพระอินทร์แปลง วัดพระอินทร์แปลง นครพนม ปี 2521 /1111
เหรียญ วัดถ้ำเอราวัน จ.เลย /2519
เหรียญ หลวงพ่อบุญธรรม วัดช้างเผือก หนองคาย /2404
เหรียญ หลวงปู่กินรี วัดกัณตะศิลาวาส อ.ธาตุพนม นครพนม /2430
เหรียญ หลวงปู่กินรี วัดกันตะศิลาวาส อ.ธาตุพนม นครพนม ปี 2521 /2428
เหรียญ หลวงพ่อเฉย วัดศรีสันตยาราม วังสะพุง จ.เลย /2466
เหรียญ หลวงพ่อเฉย วัดศรีสันตยาราม วังสะพุง จ.เลย รุ่น 100 ปี /2470
เหรียญ หลวงพ่อ พระเทพวราลังการ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ปี 2518 /2467
เหรียญ หลวงพ่อ พระเทพวราลังการ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ปี 2518 /2468
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2471
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2472
เหรียญ พระสยามเทวาธิราช หลวงทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2473
เหรียญ พระสยามเทวาธิราช หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2475
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม /2477
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม รุ่น 109 ปี ไพรีพินาศ /2478
เหรียญ หลวงพ่อทองสุก วัดหัวบึงทุ่ง นครพนม รุ่น 109 ปี ไพรีพินาศ /2479
เหรียญ หลวงพ่อนัด หลังพระธาตุพนม ปี 2518 /2483
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2484
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2520 /2486
เหรียญ พระธาตุพนม ปี 2518 /2487
เหรียญ หลวงปู่ชอบ รุ่นเมตตา ปี 2520 /4220
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2463
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2462
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2461
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2460
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2459
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2457
เหรียญ หลวงพ่อทองสุข วัดอัมพวัน รุ่น แรก นครพนม /2456
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2518 /2501
เหรียญ หลวงพ่อเพ็ง วัดนาข่า อ.หนองหาน อุดรธานี ปี 2513 /2514
เหรียญ กุมารเดชบันลือชัย /2524
เหรียญ หลวงพ่อวัน /2525
เหรียญ หลวงปู่มั่น หลวงปู่จูม วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ปี 2516 /2528

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่