เหรียญ รัชกาลที่ 6 ปี 2505 /4626
เหรียญ 5 ธันวามหาราช /3757
เหรียญ พระราชินี สิริกิติ์ ปี 2522 /3758
เหรียญ รัชกาลที่ 1 ปราบศึก /3776
เหรียญ ร.4 รุ่นแรก วัดบวร ปี 2511/4173
สมเด็จวัดไร่ขิง /5307
สมเด็จวัดไร่ขิง /5308
สมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง /5303
สมเด็จวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ ปี 2510 /5306
พระผง หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังยันต์ /4986
พระผง หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังยันต์สาม /4987
พระผง หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายมือ /4985
ล๊อกเก๊ต หลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 2513 /4749
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 2512 ดอกจิก /4743
ล๊อกเก๊ต หลวงพ่อวัดไร่ขิง /4746
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 2518 /4741
พระผง หลวงพ่อโสธร หลังยันต์ /4981
หลวงพ่อโสธร /4688
หลวงพ่อโสธร /4681
หลวงพ่อโสธร /4682
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม /4874
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม ปี 2519 /4768
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม นพกะ/4763
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม ใบโพธิ์ เล็ก /4767
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม ใบโพธิ์ /4759
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม มั่งมี ศรีสุข /4760
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม ปี 2521 /4761
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม หลังยันต์ /4762
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม มั่งมี ศรีสุข /4754
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม ปี 2518/4757
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมาเล็ก อัลปาก้า หลังอกเลา /4716
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมาเล็ก หลังนางกวัก /4723
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดพันอ้น ปี 2512 /4738
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2512 /4739
เหรียญ หลวงพ่อเพชร วัดวังทอง พิษโลก ปี 2514 /4740
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังยันต์ห้า /4725
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมาเล็ก วัดราษฎรศรัทธาทำ ปี 2514 /4728
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังพระเหลือ /4731
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดราษฎรบำรุง ปี 2521/4732
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2512 /4726
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดราษฎรบำรุง ปี 2521 /4727
เหรียญ พระพุทธชินราช ปี 2517 กระไหล่ทอง /4718
เหรียญ พระพุทธชินราช เสมาเล็ก หลังนางกวัก /4719
เหรียญ พระพุทธชินราช ปี 2518 พระครูอ.โสภณ /4720
เหรียญ พระพุทธชินราช อ.อรุณสร้าง ปี 2512 ลงยาแดง /4713
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ พิษณุโลก อกเลา /4714
เหรียญ พระพุทธชินราชหลัง 9 รัชกาล /4717
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดวังทอง ปี 2514 /4709
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดวังทอง ปี 2514 /4708
เหรียญ พระพุทธชินราช หลังพระวันอาทิตย์ /4712

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่