สมเด็จทรงฉัตร วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง ปี 2515 /7854
สมเด็จนครหลวง พิมพ์ใหญ่ วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง ปี 2515 /7853
สมเด็จทรงฉัตร วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง ปี 2515 /7852
สมเด็จแสน วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง /7851
สมเด็จแสน วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง /7850
สมเด็จแสน วัดโพธิ์ท่าเตียน สมเด็จป๋าสร้าง /7849
เหรียญ รัฃการที่ 5 หลัง 9 รัชกาล /7848
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราช วาส วัดราชบพิตร ปี 2517 /7847
เหรียญ18 สมเด็จพระสังฆราช 9 หน้า 9 หลัง วัดรวกสุทธาวาส /7846
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 16 /7845
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออก วัดหนองเต่า พิจิตร /7844
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋าสมโภช 100 ปี /7843
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราช วาส วัดราชบพิตร ปี 2518/7841
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋าสมโภช 100 ปี /7839
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า รูปถ่าย /7838
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ปี 2512 อายุ 72 ปี /7837
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ปี 2512 อายุ 72 ปี /7836
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ปี 2516/7835
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัดหนองอ้อ พิษณุโลก ปี 2517 /7834
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ปี 2512 หลังพระนอน /7833
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัดหนองอ้อ พิษณุโลก ปี 2517 /7832
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า สมาคมสุพรรณ ปี 2516 /7831
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า สมาคมสุพรรณ ปี 2516 /7830
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด ศรีปทุม ปี 2517 /7829
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า สมัยเป็นสมเด็จพระวันรัต ปี 2504 /7828
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ปี 2516 /7827
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด สวนธรรมเจดีย์ พัทลุง ปี 2517/7826
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด ศรีปทุม ปี 2517 /7825
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด เนินกุ่ม พิษณุโลก ปี 2517 /7824
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า วัดพระเชตุพน ปี 2516 /7823
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า วัดพระเชตุพน ปี 2516 /7822
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า รุ่นสมโภช ปี 2515 /7821
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่ วัดพรหมจริยาวาส ปี 2516 /7820
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่ วัดพรหมจริยาวาส ปี 2516 /7819
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่ วัดพรหมจริยาวาส ปี 2516 /7818
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่ วัดพรหมจริยาวาส ปี 2516 /7817
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่ วัดพรหมจริยาวาส ปี 2516 /7816
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา สองหน้า ปี 2516 /7815
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7814
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7813
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า รุ่นรอบโลก ปี 2515 /7812
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า รุ่นรอบโลก ปี 2515 /7811
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด เนินกุ่ม พิษณุโลก ปี 2517 /7810
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด เนินกุ่ม พิษณุโลก ปี 2517 /7809
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า ออกที่วัด ราชสิทธิธาราม (วัดพลับ) ปี 2516/7808
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7807
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7806
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7805
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7804
เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชป๋า มงคลสมัยวันสถาปนา ปี 2516 /7803

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่