เหรียญ หลวงปู่ทวด วัดราชานุวาส วัดแค อยุธยา /8696
เหรียญ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ปี 2512 นครสวรรค์ /8695
เหรียญ หลวงพ่อเตียง วัดหัวเขา สุพรรณบุรี /8694
เหรียญ หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ ปี 2519 อยุธยา /8693
เหรียญ หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ โพธาราม ปี 2515 /8692
เหรียญ พระนอน วัดขุนอืทรประมูล ปี 2530 /8691
เหรียญ หลวงพ่อศักดิ์สิทธื์ วัดมหาธาตุ เพชรบุรี /8690
เหรียญ หลวงพ่อเปื่น วัดบางพระ นั่งเสือ ปี 2538 /8689
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดขุมแก้ว ภาชี อยุธยา /8688
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตรชลิตาราม สุพรรณบุรี /8687
เหรียญ หลวงพ่อสังวาลย์ วัดสามวิหาร อยุธยา /8682
เหรียญ พระประธาน วัดขนอนเหนือ ปี 2534 /8681
เหรียญ หลวงพ่อจง หลังสิงห์ ปี 2509/8680
เหรียญ พระนเรศวร พระเอกาทศรส วัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง /8679
เหรียญ หลวงพ่อ พระสุพรรณรังษี วัดอ่าวช่อ จ.ตราด /8678
เหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ออกวัดยางสุทธาราม /8676
เหรียญ หลวงพ่อเทวฤทธิ์ เพชรบุรี /8673
เหรียญ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว /8672
เหรียญ พระอุตรการบดี วัดบางแขม /8671
เหรียญ แหนบ พระกิตติวรรณมุนี ปี 2510 /8669
เหรียญ พระครูนนทโชติวัฒน์ วัดสุนทรธรรมิการาม ปี 2522 /8668
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวิริยสาร วัดสละบาป /8666
เหรียญ หลวงพ่อเกิน วัดบางค้อ ปี 2525 นนทบุรี /8665
เหรียญ สมเด็จพระนเนศวร อนุสสรณ์ดอนเจดีย์ /8662
เหรียญ เข็มกลัด หลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่น นพกะ /8659
เหรียญ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ /8656
เหรียญ หลวงพ่อยอ สระโบสถ์ /8655
เหรียญ หลวงพ่อพระครูบัง วัดมุจลินทราราม /8653
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ย้อนยุค /8651
เหรียญ หลวงพ่อทองกลื้ง วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี /8648
เหรียญพระครูนนทคุณประสิทธิ์ วัดราษฎร์ประคองธรรมจ.นนทบุรี /8646
เหรียญ หลวงพ่ออิ่ม วัดศีลขันธ์ ปี 2513 อ่างทอง /8643
เหรียญ หลวงปู่เผือก วัดสาลีโข /8642
เหรียญ พระครูนนทเขมาราม วัดปรางค์หลวง นนทบุรี /8641
เหรียญ หลวงปู่ผล วัดพังม่วง หลังหลวงพ่อโสภิต /8640
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตรชลิตาราม สุพรรณบุรี /8637
เหรียญ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี /8636
เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดประชุมราษฎร์ คลอง 6 /8635
เหรียญพระครูถาวรกิจโกศล(หลวงปู่ฟ้อน) วัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี/8634
เหรียญ หลวงพ่อทอง วัดบ้านกล้วย สวนผึ้ง ราชบุรี /8630
เหรียญ หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย หลังหลวงพ่อแก้ว ปี 2517 /8629
เหรียญ พระครูโพธิวรคุณ หลังพระอาจารย์ชิน วัดท่าขาม เพชรบุรี /8626
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2517 /8625
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา ปี 2521 /8624
เหรียญ ตาโต /8623
เหรียญ หลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำอัมพวา ปี 2519 หลังพระปิดตา /8622
เหรียญ พ่อแก่ วัดโพธิ์ผักไห่ /8921
เหรียญ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2513 พระราชสมุทรเวที /8618
เหรียญ หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า รุ่นพุทธคุณ /8617
เหรียญพระครูโสภณนวการ วัดท่าลาดเหนือ ปี2521/8616

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่