เหรียญ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11903
เหรียญ รูปหล่อ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11904
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร / 8273
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม รุ่น 84 ปี 2524 /8269
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม หลังพระปรางค์ ปี 2518 /8265
เหรียญ 7 พระอาจารย์ วัดปัญจมิตร อู่ทอง ปี 2516 /8243
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร อู่ทอง /1302
เหรียญ 7 พระอาจารย์ วัดปัญจมิตร อู่ทอง ปี 2516 /8242
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร อู่ทอง /1301
เหรียญ พระครูโสภิตสุตการ วัดอานบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี /1288
เหรียญ หลวงพ่อธรรมโชติ วัดเขาขึ้น นางบวช /1268
เหรียญ หลวงพ่อธรรมโชติ วัดเขาขึ้น นางบวช /1267
เหรียญ หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง ขี่คอ ปี 2516 /1262
เหรียญ หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง ขี่คอ ปี 2516 /1263
เหรียญ หลวงพ่อนอบ วัดยาง ปี 2517 /1260
เหรียญ หลวงพ่อนอบ วัดยาง ปี 2517 /1261
เหรียญ หลวงพ่อวัดโคกสำโรง อู่ทอง /1256
เหรียญ หลวงพ่อวัดโคกสำโรง อู่ทอง /1255
เหรียญ หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ /1252
เหรียญ หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ /1253
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รูปไข่ ปี2519 /1223
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รูปไข่ ปี2519 /1222
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รุ่น 84 ปี 2525/1221
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รุ่น 84 ปี 2525/1220
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ เสมาเล็ก ปี 2528 /1217
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ เสมาเล็ก ปี 2528 /1216
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม รุ่นอายุครบ ๘๘ ปี (รุ่นคานหัก) จ.สุพรรณบุรี /9505
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ คานหัก ปี 2528 /1218
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ คานหัก ปี 2528 /1219
ฮรูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อทองดำ วัดถ้ำตะเพียนทอง ลพบุรี /5116
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อทองดำ วัดถ้ำตะเพียนทอง ลพบุรี /5115
เหรียญ หลวงพ่อวัดสุวรรณวาส ท่าวังผา จ.น่าน 2301
เหรียญ พระศรีศากยบุตรพุทธลีลา วัดพระธาตุหริภุญไชย ลำพูน ปี 2516/1711
เหรียญ พระครูวงศาภิวัฒน์ ท่าวังผา จ.น่าน 2302
เหรียญ ครูบาอินตา วัดห้วยไซ /6610
รูปเหมือน พระสังกระจาย /4663
พระ สังกระจาย วัดประสาท /6127
พระปิดตา นะมิ หลวงปู่สี /11706
พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2514 /12206
เหรียญ พลังแผ่นดิน
เหรียญ พลังแผ่นดิน
เหรียญ พลังแผ่นดิน
เหรียญ พลังแผ่นดิน
ทรงผนวช พลังแผ่นดิน
ในหลวงทรงผนวช พลังแผ่นดิน
ทรงผนวช พลังแผ่นดิน
ในหลวงทรงผนวช พลังแผ่นดิน
เหรียญทรงผนวช พลังแผ่นดิน
เหรียญพลังแผ่นดิน ในหลวงทรงผนวช
เหรียญในหลวง ทรงผนวช พลังแผ่นดิน ซองเดิม เหลี่ยมเดิม

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่