แหวน อะระหัง หลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน /8524
เหรียญ หลวงพ่อผาง รุ่น พลังจิต ปี 2519 /6155
ล๊อกเก็ต หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต /8995
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2519 /2385
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2519 /2386
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2519 /2387
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปักกรด /2388
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปักกรด /2390
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปักกรด /2389
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ขวัญถุง ปลอดภัย /2391
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ขวัญถุง ปลอดภัย /2392
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ขวัญถุง ปลอดภัย /2393
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2521 /2394
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ขวัญถุง ปลอดภัย /2395
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น สร้างศาลา ปี 2517 /2397
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น สร้างศาลา ปี 2517 /2398
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น สร้างศาลา ปี 2517 /2399
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น /2502
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น /2503
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น 77 พรรษา ปี 2520 /2504
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นแรก ปี 2512 /2508
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นแรก ปี 2512 /2509
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นแรก ปี 2512 /2510
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นแรก ปี 2512 /2511
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นแรก ปี 2512 /2512
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2521 /2513
เหรียญหันข้าง หลวงพ่อผาง แจกลูกเสือชาวบ้าน ปี2523/6241
เหรียญผจญภัย หลวงพ่อผาง /6262
เหรียญ หลวงพ่อผาง หลังเจดีย์ ปี 2519 /7749
เหรียญ หลวงพ่อผาง หลังเจดีย์ ปี 2519 /7750
เหรียญ หลวงพ่อผาง หลังเจดีย์ ปี 2519 /7751
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นตำรวจภูธรสร้าง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ ขอนแก่น พ.ศ.2519 /7753
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต /7756
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปักกรด กันผี /7758
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี 2521 /7759
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เสมา ปี 2520 /7760
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นไตรมาส /7762
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี 2521 /7763
เหรียญ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต /8558
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกที่พิจิตร ปี 2512 วัดหนองเต่า /6895
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกที่พิจิตร ปี 2512 วัดหนองเต่า /6894
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกที่พิจิตร ปี 2512 วัดหนองเต่า /6893
รูปถ่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน สุพรรณบุรี /9874
พระกริ่งหล่อโบราณยุคแรก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (วัดโพธาราม) สุพรรณบุรี /8431
พระรูปเหมือน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อผง สร้างปี 2507 /8857
พระรูปเหมือน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อผง สร้างปี 2507 /8856
เหรียญ 9สมเด็จ วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี /1243
เหรียญ เก้าสมเด็จ วัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี /1242
เหรียญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย รุ่นแรก ปี 05 /8211
เหรียญ สุวรรณภูมิวิทยาลัย รุ่นแรก ปี 05 /8210

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่