เหรียญ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง ปี 2536 /2222
เหรียญ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง ปี 2537 /2223
เหรียญ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง ปี 2536 /2220
เหรียญ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง ปี 2536 /2221
เหรียญ หลวงพ่อโปร่ง หลังหลวงพ่อขาว วัดท่าช้าง อ่างทอง ปี 2535 /7507
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ เลื่อนสมณศักดิ์ /1994
เหรียญ พระนอน วัดขุนอินประมูล ปี 2516 /1968
พระผง หลวงพ่อหรุ่ม วัดบางจักร อ่างทอง ปี 2540 /11704
เหรียญ หลวงพ่อหรุ่ม วัดบางจักร อ่างทอง ปี 2520 รุ่นแรก /1966
เหรียญ หลวงพ่อหรุ่ม วัดบางจักร อ่างทอง ปี 2520 รุ่นแรก /1963
เหรียญ หลวงพ่อหรุ่ม วัดบางจักร อ่างทอง ปี 2520 รุ่นแรก /1965
เหรียญ หลวงพ่อดำ สำนักสงฆ์ค่ายลูกเสือ /6875
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวรกิจโสภณ วัดตลาดสำรอง กาญจนบุรี /6874
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวรกิจโสภณ วัดตลาดสำรอง กาญจนบุรี /6866
เหรียญ หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปี 2519 /1906
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงปู่โต๊ะเสก นครปฐม /3250
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงปู่โต๊ะเสก นครปฐม /3251
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงปู่โต๊ะเสก นครปฐม /3248
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงปู่โต๊ะเสก นครปฐม /3249
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงปู่โต๊ะเสก นครปฐม /3247
เหรียญ หลวงพ่อแขก วัดท่าข้าม นครปฐม /2985
เหรียญ หลวงพ่อชื่น วัดกลางคูเวียง นครปฐม /3158
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง หล่อพระประธาน 2515 /6885
เหรียญ หลวงพ่อเปิ่น ออกวัดบ้านลานแหลม /6766
เหรียญ หลวงพ่อ วัดประชาบูรณะ นครปฐม /3129
เหรียญ หลวงพ่อ วัดประชาบูรณะ นครปฐม /3128
เหรียญ หลวงพ่อปราณี วัดสิงห์ อ.นครชัยศรี นครปฐม รุ่น 1 /3126
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3118
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3119
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3120
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6898
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6899
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6899
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /3115
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /3116
เหรียญ หลวงพ่อ วัดดอนพุทรา นครปฐม /3112
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม /3108
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นตรปฐม /6890
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม /3107
พระรูปหล่อ หลวงพ่อกร วัดบ่อตะกั่ว นครปฐม /9484
เหรียญ หลวงพ่อพร วัดบ่อตะกั่ว หลวงพ่อพ่วง /11454
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่วพุทธาคม นครปฐม /3106
เหรียญ สังฆราช ออกวัดบ่อตะกั่ว ปี 2517 นครปฐม /3562
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่วพุทธาคม นครปฐม /3105
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3103
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม ปี 2517 /6884
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม ปี 2517 /6897
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3101
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3102
เหรียญ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11902

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่