เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3212
เหรียญ รุ่น 28 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ลาภผล พูลทวี ปี 2518 /4233
เหรียญ รุ่น 28 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ลาภผล พูลทวี ปี 2518 /4234
เหรียญ รุ่น 43 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ออกวัดไชยสถาน ปี 2520 /4235
เหรียญ รุ่น 20 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง สันติ /4236
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 35 ปี 2518 /4237
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น สช ปี 2520 /4239
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น สช ปี 2520 /4240
เหรียญ รุ่น 10 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 รุ่น ครบ 66 ปี /4242
เหรียญ รุ่น 53 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น บูชาครู ปี2521 /4243
เหรียญพุทโธ รุ่น 8 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 หลังบัว /4244
เหรียญ รุ่น 50 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นพุทธบูชา วัดถํ้าผาปล่อง ปี2521/6183
เหรียญ รุ่น 41 หลวงปู่สิม รุ่นสร้างโบสถ วัดศรีวิชัย /6133
เหรียญ หลวงปู่สิม รุ่น 3 ปี 2517 /6158
เหรียญ รุ่น 3 หลวงปู่สิม สันติเจดีย์ วัดถ้ำผาปล่อง ปี2517/6184
เหรียญ วัดบางนมโค รุ่น สร้างเขื่อน /6592
เหรียญ วัดบางนมโค รุ่น สร้างเขื่อน /6591
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดหนองพิมาน ลพบุรี /9539
เหรียญพระเจ้าอู่ทอง รุ่นแรก วัดอู่ทอง /8638
เหรียญ พระครูพิพัฒน์สิทธิการ วัดโคกสำโรง อู่ทอง สุพรรณบุรี /8293
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส ราชบุรี /6839
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดท้าวอู่ทอง บ้านแพรก อยุธยา /6817
เหรียญ พระครูพินิจสุวรรณ๓ุมิ วัดโบสถวิทยาคาร อู่ทอง /6751
เหรียญ วัดถ้ำเสือ อู่ทอง สุพรรณบุรี /4875
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดหนองพิมาน ลพบุรี /4855
เหรียญ วัดถ้ำเสือ อู่ทอง สุพรรณบุรี /4854
รูปเหมือน หลวงพ่ออู่ทอง วัดพังม่วง สุพรรณบุรี /4987
เหรียญคุณปู่ธาฑัณ คุณตาอู่ทอง สระโกสินารายณ์ /4612
เหรียญคุณปู่ธาฑัณ คุณตาอู่ทอง สระโกสินารายณ์ /4611
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดดอน หลังพระนเรศวร /3731
เหรียญ หลวงปู่อู่ทองดำ วัดเทพอาวาส ราชบุรี /3425
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดมหาธาตุ เพชรบุรี /2958
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดมหาธาตุ เพชรบุรี /2957
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดหนองพิมาน ลพบุรี /1751
เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ วัดพร้าว โพธิ์พระยา /8295
เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ วัดพร้าว โพธิ์พระยา ปี 2519 /8247
เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ วัดพร้าว โพธิ์พระยา /8246
เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ วัดพร้าว โพธิ์พระยา /8245
เหรียญ หลวงพ่อเชื้อ วัดพร้าว โพธิ์พระยา ปี 2519 /8233
เหรียญ พระครูธรรมสารรักษา วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รูปไข่ ปี2519 /1225
เหรียญ อาจารย์คง สอนเณรแก้ว วัดแค สุพรรณบุรี /1205
เหรียญ หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่น เสาร์ห้า ปี 2536 จันทบุรี /2622
เหรียญ หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่น เมตตา ปี 2521 จันทบุรี /2617
เหรียญ หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม ไพรีพินาศ ปี 2521 จันทบุรี /2612
เหรียญ หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม ไพรีพินาศ ปี 2521 จันทบุรี /2611
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ ปี 2519 /1215
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ ปี 2519 /1214
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ ปร 2526 /1213
สมเด็จหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน สุพรรณบุรี /9652
สมเด็จหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน สุพรรณบุรี /9651

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่