เหรียญ หลวงพ่อวัดดอนตัน งาช้างดำ ไม่ติดรางวัล /11177
เหรียญ หลวงปู่แหวน รุ่นอนามัยพร้าว ไม่ติดรางวัล /11176
เหรียญ สมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 ติดรางวัลที่ 3 /11171
พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย ติดรางวัลที่ 2 /11168
พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย ติดรางวัลที่ 4 /11165
กริ่งมัณฑเล วัดคันลัด รุ่นแรก ติดรางวัลที่ 4 /11164
เหรียญเมตตา หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 ติดรางวัลที่ 3 /11163
พระกรุวัดโปรดเกษ เนื้อดิน นนทบุรี ติดรางวัลที่ 4 /11162
เหรียญ สมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 ติดรางวัลที่ 3 /11161
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ออกวัดศรีวิชัย ติดรางวัลที่ 2 /11158
เหรียญ ครูบาคำแสน ออกวัดบุบผาราม ปี 2518 ติดรางวัลที่ 3 /11157
เหรียญ พระแก้วเบญจบารมี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517 ติดรางวัลที่ 4 /11156
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นลาภผลพูนทวี ติดรางวัลที่ 3 /11155
เหรียญ พระเมธีธรรมสาร วัดบ้านกร่าง รุ่นแรก ปี 2502 ติดรางวัลที่ 1 /11149
แหวนอัลปาก้า ลงยา วัดไร่ขิง ติดรางวัลที่ 4 /11143
เหรียญ พระครูญาณวิเชียร รุ่นแรก วัดจอมคีรี เชียงดาว ติดรางวัลที่ 1 /11141
เหรียญ หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ ปี 2517 ติดรางวัลที่ 2 /11134
เหรียญ หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี 2514 ติดรางวัลที่ 2 /11131
เหรียญเมตตา หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 ติดรางวัลที่ 1 /11129
เหรียญ พระเจ้าตนหลวง ครึ่งองค์ ปี 2512 ติดรางวัลที่ 1/11124
เหรียญ อนามัยพร้าว หลวงป่แหวน ปี 2517 ติดรางวัลที่ 3 /11125
เหรียญ พระพุทธรัตนมงคล วัดวิมลโภคาราม ปี 2514 ติดรางวัลที่ 2/11118
พระสมเด็จ หลวงพ่อแคล้ว พิมพ์ใหญ่ วัดวังหิน ติดรางวัลที่ 2 /11116
เหรียญ หลวงพ่อผล รุ่นแรก วัดพังม่วง ปี 2508 ติดรางวัลที่ 1 /11111
พระเม็ดน้อยหน่า หลังมียันต์ กรุอยุธยา ติดรางวัลที่ 3 /11103
เหรียญ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ รุ่น อายุ 90 ปี /2421
เหรียญ พลาสติก หลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก ปี 2495 /8305
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดหนัง ปี 2519 /3156
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3211
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3210
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3216
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3215
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3214
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3213
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เสมาเล็ก /3212
เหรียญ รุ่น 28 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ลาภผล พูลทวี ปี 2518 /4233
เหรียญ รุ่น 28 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ลาภผล พูลทวี ปี 2518 /4234
เหรียญ รุ่น 43 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ออกวัดไชยสถาน ปี 2520 /4235
เหรียญ รุ่น 20 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง สันติ /4236
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 35 ปี 2518 /4237
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น สช ปี 2520 /4239
เหรียญ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น สช ปี 2520 /4240
เหรียญ รุ่น 10 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 รุ่น ครบ 66 ปี /4242
เหรียญ รุ่น 53 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น บูชาครู ปี2521 /4243
เหรียญพุทโธ รุ่น 8 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 หลังบัว /4244
เหรียญ รุ่น 50 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นพุทธบูชา วัดถํ้าผาปล่อง ปี2521/6183
เหรียญ รุ่น 41 หลวงปู่สิม รุ่นสร้างโบสถ วัดศรีวิชัย /6133
เหรียญ หลวงปู่สิม รุ่น 3 ปี 2517 /6158
เหรียญ รุ่น 3 หลวงปู่สิม สันติเจดีย์ วัดถ้ำผาปล่อง ปี2517/6184
เหรียญ วัดบางนมโค รุ่น สร้างเขื่อน /6592

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่