เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปํง รุ่นถิ่นกำเนิด /7131
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถือไม้เท้า หลัง รวมใจ ปี 2518 /7128
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รักษาดินแดนไทย /7127
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ปี 2521/7126
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ปี 2521/7125
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ปี 2521/7124
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ปี 2521/7123
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า /7122
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า /7121
เหรียญหลวงปู่แหวน อายุ 89 ปี เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2520/7120
เหรียญหลวงปู่แหวน อายุ 89 ปี เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2520/7119
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเปิดศาล ปากช่อง ปี 2521 /7118
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นฉลองอายุ 90 ปี 2521 /7117
เหรียญ สร้างศาลพระนเรศวรมหาราช หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี 2521/7116
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชัยชนะ พิทักษ์เมืองไทย/7115
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นชัยชนะ พิทักษ์เมืองไทย/7114
เหรียญหลวงปู่แหวน อายุ 89 ปี เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2520/7113
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่น อนามัยพร้าว 12 สิงหาคม 2517/7112
เหรียญเพชรสยาม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ปี 2521/7111
เหรียญรูปไข่หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุดท้าย ปี 2521/7110
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่น ทร. สร้างปี 2520/7109
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่น พรหลวงปู่-อายุมั่นขวัญยืน-อุดมลาภทว ียศ-แคล้วคลาด-ปราศจากศัตรู/7108
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถือไม้เท้า หลัง จภ 2521 /7102
เหรียญ หลวงปูแหวน เม็ดแตง /6315
เหรียญ หลวงปูแหวน รุ่นอนามัยพร้าว ปี 2517 /6157
พระผง หลวงปู่แหวน ปี 2517 ออกวัดราษฏบำรุง /5205
เหรียญ หลวงปูแหวน หลังธรรมจักร พระปิดตา /4898
เหรียญ สามอาจารย์ หลวงปู่แหวนปลุกเษก วัดป่าสุทธาวาส ปี 2520 /2344
เหรียญหลวงปู่แหวน อายุ 89 ปี เฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2520/7107
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า /7106
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถือไม้เท้า หลัง รวมใจ ปี 2518 /7105
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถือไม้เท้า หลัง สก. ปี 2521/7104
เหรียญ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถือไม้เท้า หลัง สิริรธร ปี 2520/7103
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9399
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9398
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9397
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9396
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9395
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517เนื้อพิเศษ / 9394
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9393
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9392
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9391
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9390
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517เนื้อพิเศษ / 9389
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517เนื้อพิเศษ / 9388
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9387
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517เนื้อพิเศษ / 9386
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9385
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 / 9384
พระปิดตา คูณลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517เนื้อพิเศษ / 9383

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่