เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3118
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3119
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง รุ่นหล่อพระประธาน ปี 2515 นครปฐม /3120
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6898
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6899
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /6899
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /3115
เหรียญ หลวงพ่อสิงห์ วัดบอนใหญ่ บางเลน นครปฐม /3116
เหรียญ หลวงพ่อ วัดดอนพุทรา นครปฐม /3112
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม /3108
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นตรปฐม /6890
เหรียญ หลวงพ่อผิน วัดห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม /3107
พระรูปหล่อ หลวงพ่อกร วัดบ่อตะกั่ว นครปฐม /9484
เหรียญ หลวงพ่อพร วัดบ่อตะกั่ว หลวงพ่อพ่วง /11454
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่วพุทธาคม นครปฐม /3106
เหรียญ สังฆราช ออกวัดบ่อตะกั่ว ปี 2517 นครปฐม /3562
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่วพุทธาคม นครปฐม /3105
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3103
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม ปี 2517 /6884
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม ปี 2517 /6897
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3101
เหรียญ หลวงพ่ออั้น วัดหนองเสือ นครปฐม /3102
เหรียญ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11902
เหรียญ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11903
เหรียญ รูปหล่อ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ /11904
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร / 8273
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม รุ่น 84 ปี 2524 /8269
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุปผาราม หลังพระปรางค์ ปี 2518 /8265
เหรียญ 7 พระอาจารย์ วัดปัญจมิตร อู่ทอง ปี 2516 /8243
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร อู่ทอง /1302
เหรียญ 7 พระอาจารย์ วัดปัญจมิตร อู่ทอง ปี 2516 /8242
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร อู่ทอง /1301
เหรียญ พระครูโสภิตสุตการ วัดอานบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี /1288
เหรียญ หลวงพ่อธรรมโชติ วัดเขาขึ้น นางบวช /1268
เหรียญ หลวงพ่อธรรมโชติ วัดเขาขึ้น นางบวช /1267
เหรียญ หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง ขี่คอ ปี 2516 /1262
เหรียญ หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง ขี่คอ ปี 2516 /1263
เหรียญ หลวงพ่อนอบ วัดยาง ปี 2517 /1260
เหรียญ หลวงพ่อนอบ วัดยาง ปี 2517 /1261
เหรียญ หลวงพ่อวัดโคกสำโรง อู่ทอง /1256
เหรียญ หลวงพ่อวัดโคกสำโรง อู่ทอง /1255
เหรียญ หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ /1252
เหรียญ หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ /1253
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รูปไข่ ปี2519 /1223
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รูปไข่ ปี2519 /1222
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รุ่น 84 ปี 2525/1221
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ รุ่น 84 ปี 2525/1220
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ เสมาเล็ก ปี 2528 /1217
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม ศรีประจันต์ เสมาเล็ก ปี 2528 /1216
เหรียญ หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม รุ่นอายุครบ ๘๘ ปี (รุ่นคานหัก) จ.สุพรรณบุรี /9505

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่