เหรียญ หลวงปู่กลั่น วัดพระญาติ /3390
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวิเวกาภิราม อยุธยา /3385
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูวิเวกาภิราม อยุธยา /3384
เหรียญ หลวงพ่อมี รุ่น 3 วัดมารวิชัย รุ่น 72 พรรษา ปี 2525 อยุธยา /3376
เหรียญ หลวงพ่อมี รุ่น 3 วัดมารวิชัย รุ่น 72 พรรษา ปี 2525 อยุธยา /3375
เหรียญ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นโภคทรัพย์ มหาเศรษฐี 3 สี อยุธยา /3370
เหรียญ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นโภคทรัพย์ มหาเศรษฐี เงิน อยุธยา /3369
เหรียญ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นโภคทรัพย์ มหาเศรษฐี อยุธยา /3368
เหรียญ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นโภคทรัพย์ มหาเศรษฐี นวะ อยุธยา /3367
เหรียญ หลวงพ่อเฒ่า บางประหัน อยุธยา /3357
เหรียญ หลวงพ่อสังกระจาย วัดแค ท่าเรือ อยุธยา /3355
เหรียญ หลวงพ่อไวย์ วัดสุทธาโภชน์ อยุธยา /3351
เหรียญ หลวงพ่อชม วัดเขาดิน ปี 2517 อยุธยา /3350
เหรียญ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ตรา พัดยศ อยุธยา /3348
เหรียญ หลวงพ่อศักดิ์ วัดใหม่คลองชีพ อยุธยา /3345
เหรียญ หลวงพ่อพระครูวิชานธรรมวัตร วัดโปรดเกศ อยุธยา /3344
เหรียญ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ตรา อยุธยา /3343
เหรียญ หลวงพ่อเฒ่า บางประหัน อยุธยา /3342
เหรียญ หลวงพ่อขาว ปี 2513 อยุธยา /3341
เหรียญ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดชัยมงคล อยุธยา /3339
เหรียญ หลวงพ่อ ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล ปี 2519 อยุธยา /3336
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธมงคลทรงยศ วัดสฎางค์ อยุธยา /3337
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธ วัดรัตนชัย ปี 2497 อยุธยา /3334
เหรียญ หลวงพ่อเจิม วัดบรมวงศ์ อยุธยา /3333
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูประชาพัฒนกิจ วัดศรีประชา วังน้อย อยุธยา /3332
เหรียญ พระพุทธ หลังพระนเรศวร วัดราชบรรทม อยุธยา /3331
เหรียญ พระพุทธ หลังพระนเรศวร วัดราชบรรทม อยุธยา /3330
เหรียญ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ตรา ปี 2510 อยุธยา /3329
เหรียญ หลวงพ่อสุข สัมฤทธิ์ วัดตูม ปี 2518 อยุธยา /3328
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธมงคลทรงยศ วัดสฎางค์ อยุธยา /3324
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธมงคลทรงยศ วัดสฎางค์ อยุธยา /3323
เหรียญ หลวงพ่อสุข สัมฤทธิ์ วัดตูม ปี 2518 อยุธยา /3322
เหรียญ หลวงพ่อเหลือ วัดโพธิ์ ปี 2511 อยุธยา /3321
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธชัยมงคลโสภณมุณี วัดไม้ตรา อยุธยา /3319
เหรียญ หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ปี 2521 อยุธยา /3317
เหรียญ หลวงพ่อสุข สัมฤทธิ์ วัดตูม หลังวันอาทิตย์ อยุธยา /3313
เหรียญ หลวงพ่อวัดรัตนชัย (จีน) ปี 2516 อยุธยา /3311
เหรียญ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา /3310
เหรียญ หลวงพ่อเชียง วัดหนองลานราษฎบำรุง /3308
เหรียญ หลวงพ่อประเสริฐ วัดโบสถ์สมพรชัย อยุธยา /3167
เหรียญ หลวงพ่อภู่ วัดดอนรัก 2517 /3143
เหรียญ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง ปี 2536 /2219
เหรียญ หลวงพ่อรำพึง วัดถนน อ่างทอง /2211
เหรียญ หลวงพ่อเพชร วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อ่างทอง /2202
เหรียญ หลวงพ่อเพชร วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อ่างทอง /2201
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ ปี 2519 หลังเสือ /1993
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ ปี 2520 /1990
เหรียญ หลวงพ่อภักต์ วัดโบสถ์ อ่างทอง /1988
เหรียญ หลวงพ่อภักต์ หลวงพ่อเนตร วัดโบสถ์ อ่างทอง /1982
เหรียญ หลวงพ่อภักต์ หลวงพ่อเนตร วัดโบสถ์ อ่างทอง /1981

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่