สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7409
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7408
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7407
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7406
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7405
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7404
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7403
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7402
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7401
แหวนงู หลังยัตน์ตะกร้อ ด้านข้างเป็นพระพุทธ ของหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พินสุวรรณ /5366
เหรียญ หลวงพ่อมิ วัดสิงห์ อ.นครชัยศรี นครปฐม /3127
เหรียญ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม นครปฐม /3146
เหรียญ หลวงพ่อทุย วัดเดิม พิมาย /2968
เหรียญ หลวงพ่อ พระราชปัญญาโสภณ วัดราชนัดดา ปี 2511
เหรียญ หลวงพ่อเตียง ปี 2518 วัดเขารูปช้าง พิจิตร /2983
เหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม /4250
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จ.นครปฐม เนื้อทองแดง ปี2509/6242
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร รุ่นพิเศษ /1281
เหรียญ หลวงพ่อฉลวย วัดปัญจมิตร รุ่นพิเศษ /1280
เหรียญ หลวงพ่อสงค์ วัดสุมังคลาราม รุ่น 1 /3145
เหรียญ หลวงพ่อฟ้อน วัดบ้านพาด รุ่น 2 อ.บางไทร อยุธยา /3314
เหรียญ หลวงพ่อฟ้อน วัดบ้านพาด รุ่น 2 อ.บางไทร อยุธยา /3315
เหรียญ หลวงพ่อฟ้อน วัดบ้านพาด รุ่น 2 อ.บางไทร อยุธยา /3316
เหรียญ หลวงพ่อเจริญ วัดไทยงาม ปี 2520 สระบุรี /1716
เหรียญ หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นครสวรรค์ ปี 2514 /4248
เหรียญ หลวงพ่อพุฒ จ.อุทัยธานี /2865
เหรียญ หลวงพ่อพุฒ จ.อุทัยธานี /2864
เหรียญ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ /2839
เหรียญ หลวงพ่อ พระราชพรหมมาภรณ์ วัดพรมจริยาวาส นครสวรรค์ /2834
เหรียญ หลวงพ่อลานบุญ วัดสุขสำราญ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ /2825
เหรียญ หลวงพ่อพุฒ จ.อุทัยธานี /2824
เหรียญ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว นครสวรรค์ ปี 2515 /2823
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ /2822
เหรียญ หลวงพ่อวัดประชาสรรค์ อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ /2820
เหรียญ หลวงพ่อกล่อม วัดเขาแก้ว นครสวรรค์ /2818
เหรียญ หลวงพ่อพระราชพรหมมาภรณ์ /2817
เหรียญ หลวงปู่ทอง เจ้าพ่อเขาหลวง นครสวรรค์ /2814
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ /2813
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ /2810
เหรียญ หลวงพ่อพุฒ /2809
เหรียญ หลวงพ่อพระครูนิรันต์ศีลคุณ วัดหาดทรายงาม นครสวรรค์ /2808
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ /2807
เหรียญ หลวงพ่อท้าว วัดวชิรกัลยา นครสวรรค์ /2805
เหรียญ หลวงพ่อทรัพย์ วัดตลุก สรรพยา ชัยนาท ปี 2519 /4959
เหรียญ หลวงพ่อวัดเจริญสุข สรรคบุรี ชัยนาท /2858
เหรียญ หลวงพ่อทิน วัดศาลาขาว อ.สรรพยา ชัยนาท /2857
เหรียญ หลวงพ่อแดง อ.หันคา ชัยนาท /2855
เหรียญ หลวงพ่อปลื้ม วัดสังฆาราม ชัยนาท /2853
เหรียญ หลวงพ่อปลื้ม วัดสังฆาราม ชัยนาท /2852
เหรียญ หลวงพ่อปลื้ม วัดสังฆาราม ชัยนาท /2851

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่