เหรียญ พระศรีธรรมาโศกราช 2506 /2261
เหรียญ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่น 3 ปี 2483 /6144
รูปหล่อ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง รุ่นแรก /2218
รูปหล่อ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง รุ่นแรก /2217
รูปหล่อ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง รุ่นแรก /2216
รูปหล่อ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง รุ่นแรก /2215
เหรียญ หลวงพ่อพุทธรังษี ปี 2512 วัดพระยืน อุตรดิษ /3780
เหรียญ หลวงพ่อคำ ชาตสุโข วัดสุวรรณรัตนาราม พยุหคีรี นครสวรรค์ หลังสิงห์ /2830
เหรียญ หลวงพ่อคำ ชาตสุโข วัดสุวรรณรัตนาราม พยุหคีรี นครสวรรค์ หลังสิงห์ /2829
เหรียญ หลวงพ่อคำ ชาตสุโข วัดสุวรรณรัตนาราม พยุหคีรี นครสวรรค์ หลังสิงห์ /2827
เหรียญ หลวงพ่อคำ ชาตสุโข วัดสุวรรณรัตนาราม พยุหคีรี นครสวรรค์ /2806
พระหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน รุ่นเกษา /7468
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7466
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7465
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7464
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7463
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7462
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7461
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7460
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7459
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7458
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7457
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7456
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7455
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7454
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7453
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสู่พุทธภูมิ ปี2536 /7451
พระเนื้อผง หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค /7449
พระหลวงพ่อปาน ขี่ไก่ เนื้อผง พุทธคุณ /7448
พระหลวงพ่อปาน ขี่ปลา /7447
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7446
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7445
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7444
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7443
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7442
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7441
พระสมเด็จ ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7439
สมเด็จ ประทับนก /7424
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7423
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7422
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7421
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7420
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7419
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7418
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7417
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7416
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7415
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7414
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7413
สมเด็จองค์ปฐม ประทับสัตว์พาหนะ เนื้อดิน หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี /7412

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่