เหรียญ หลวงพ่อสอน วัดสอนประดิษฐ์ ราชบุรี /3421
เหรียญ หลวงพ่อสอน วัดสอนประดิษฐ์ ราชบุรี /3420
เหรียญ หลวงพ่อ วัดบัวงาม ราชบุรี /3419
เหรียญ หลวงปู่ดำ วัดเทพอาวาส ราชบุรี /3418
เหรียญ หลวงพ่อ วัดดาวลอย ราชบุรี /3417
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูธรรมรัตนคุณ วัดโพธาราม ราชบุรี /3415
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธชินราช วัดหนองหิน ปี 2510 ราชบุรี /3413
เหรียญ ภาพ หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี /3412
เหรียญ หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ปี 2504 ราชบุรี /3411
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูรัตนสุทธิคุณ วัดสนามสุทธาวาส ราชบุรี /3410
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูปัญญาธิการ วัดท่าราบ บางแพ ราชบุรี /3409
เหรียญ หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ราชบุรี /3309
เหรียญ หลวงพ่อปู่ทอง ปี 2519 /1985
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูประสาทสังวรกิจ วัดโบสถ์ ราชบุรี /1984
เหรียญ หลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่น 1 ปี 2512 /1970
เหรียญ หลวงปู่จั๊ม วัดดอนกระเบื้อง ปี 2518 /1270
เหรียญ หลวงปู่จั๊ม วัดดอนกระเบื้อง ปี 2518 /1269
เหรียญ หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต วัดบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปี 2512 /2448
เหรียญ หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต วัดบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปี 2512 /2447
เหรียญ หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต วัดบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปี 2512 /2446
เหรียญ หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต วัดบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปี 2512 /2445
เหรียญ หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ปี 2512 /2442
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2441
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2440
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2439
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2438
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2437
เหรียญ หลวงปู่ปุ๊ก วัดประโดก นครราชสีมา /2436
เหรียญ หลวงปู่คำ วัดศรีจำปาชนบท รุ่นแรก ปี 2517 พังโคน สกลนคร /2336
เหรียญ หลวงปู่คำ วัดศรีจำปาชนบท รุ่นแรก ปี 2517 พังโคน สกลนคร /2335
เหรียญ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เจ้าพระยาอภัยภูเบศฯ ปี 2521 /2733
เหรียญ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เจ้าพระยาอภัยภูเบศฯ ปี 2521 /2731
เหรียญ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เจ้าพระยาอภัยภูเบศฯ ปี 2521 /2730
เหรียญ พระพุทธ วัดใต้บูรพาราม จ.สุรินทร์ รุ่นแรก ปี 2514 /4122
เหรียญ หลวงพ่อ วัดใต้บูรพาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รุ่น 1 /2363
เหรียญ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ รุ่น อายุ 90 ปี /2422
เหรียญ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ รุ่น อายุ 90 ปี /2420
เหรียญ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2520 /2419
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลังพระพุทธ ปี 2512 /3219
เหรียญ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ปทุมธานี ปี 2521 ลงยา /1944
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดสนามนอก นนทบุรี ปี 2514 /1812
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดสนามนอก นนทบุรี ปี 2514 /1813
เหรียญ หลวงพ่อ พระพุทธชินราช วัดสามกอ อ.เสนา ปี 2506/3304
เหรียญ หลวงพ่ออินทร์ วัดธรรมประดิษฐ์ สทิงพระ สงขลา ปี 21/2243
เหรียญ หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี ปี 2515 /1814
เหรียญ พระประทาน วัดโคกเมรุ ฉวาง /2186
เหรียญ พระประทาน วัดโคกเมรุ ฉวาง /2165
เหรียญ พระศรีธรรมาโศกราช 2506 /2261
เหรียญ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่น 3 ปี 2483 /6144
รูปหล่อ หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม อ่างทอง รุ่นแรก /2218

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่