เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดแจ้ง อ่างทอง รุ่น 1 /2213
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดแจ้ง อ่างทอง รุ่น 1 /2214
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดโคก เพชรบุรี /2938
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี /2940
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูอโศกธรรมสาร วัดปากคลอง เพชรบุรี /2934
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูอโศกธรรมสาร วัดปากคลอง เพชรบุรี /2933
เหรียญ หลวงพ่ออบ เพชรบุรี /2946
เหรียญ หลวงพ่อ วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี /2956
หนุมาน หลวงพ่อแล วัดพระทรง เนื้อเงิน /5333
เหรียญ พระเจ้าตากสิน วัดเลียบ กรุงเทพ /1192
เหรียญ พระนเรศวร ปี 2513 วัดป่าเรไร /1171
เหรียญ พระนเรศวร ปี 2513 วัดป่าเรไร /1174
เหรียญ พระนเรศวร อนุสรณ์ดอนเจดีย์ /1175
เหรียญ พระนเรศวร อนุสรณ์ดอนเจดีย์ /1176
เหรียญ พระนเรศวร อนุสรณ์ดอนเจดีย์ /1177
เหรียญ พระนเรศวร ปี 2514 /1181
เหรียญ พระสมุทรสุธี วัดกลางเหนือ ปี 2513 /1349
เหรียญ หลวงพ่อวัดรางฉนวน นครปฐม /2972
เหรียญ งบน้ำอ้อย หลวงพ่อไวทย์ /1310
เหรียญ หลวงพ่อเจ้าคุณเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี /1240
เหรียญ หลวงพ่อทองม้าน วัดคลองขอม สามชุก /1314
เหรียญ พระครูสุวรรณคณารักษ์ ปี 2519 /1315
เหรียญ หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง ปี 2518 /1317
เหรียญ หลวงพ่อคำ วัดพระรูป /1325
เหรียญ หลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย /1324
เหรียญ หลวงพ่อโบสถ์เก่า วัดยาง หลังพระสีวลี /1329
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดป่าเรไร สุพรรณบุรี /1337
เหรียญ พระร่วง รุ่นยุทธหัตถี /1328
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดป่าเรไร สุพรรณบุรี /1343
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดป่าเรไร สุพรรณบุรี /1341
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดป่าเรไร สุพรรณบุรี /1340
เหรียญ 100 ปี หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี /1781
เหรียญ หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี รุ่น 82 พรรษา ปี 2517/1776
เหรียญ หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี รุ่น 82 พรรษา ปี 2517/1775
เหรียญ หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี ปี 2519 /1773
เหรียญ หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ลพบุรี ปี 2520 /1788
เหรียญ หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ลพบุรี ปี 2520 /1787
เหรียญ หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ลพบุรี ลูกเสือชาวบ้าน /1786
เหรียญ หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ปี 2520 /1785
เหรียญ หลวงพ่อรักษ์ วัดศรีรัตนาราม ปี 2517 ลพบุรี /1757
เหรียญ หลวงพ่อยิ่งเกษม วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี ลพบุรี /1756
เหรียญ หลวงพ่อมงคลบพิตร วัดเขากระโหลก โคกสำโรง ลพบุรี /1755
เหรียญ หลวงพ่อทองดี วัดโคกหม้อ ปี 2506 /1754
เหรียญ หลวงพ่อยอ สระโบสถ์ /1753
เหรียญ หลวงพ่อสุ่น ปี 2508 /1750
เหรียญ หลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ /1749
เหรียญ หลวงพ่อทองดี วัดทุ่งสิงห์โต ลพบุรี /1748
เหรียญ หลวงพ่อทองดี วัดทุ่งสิงห์โต ลพบุรี /1747
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดชีแวะ ลพบุรี /1745
เหรียญ หลวงพ่อพ่วง วัดชีแวะ ลพบุรี /1744

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่