เหรียญหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม ปี2512/6229
เหรียญพระราชสมุทรเมธี (หลวงพ่อเจริญ) วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม/6250
เหรียญหลวงพ่อธูป วัดใหญ่ สมุทรสงคราม /6251
เหรียญ พระครูสมุทรปุญญาคม หลวงพ่อบุญมา วัดนางตะเคียน สมุทรสงคราม ปี 2515 /6266
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำอัมพวา หลังพระปิดตา ปี2519/6324
เหรียญเสมา พระครูรอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร รุ่น2 /6329
เหรียญ พระราชสมุทรเมธี หลวงพ่อเจริญ /6375
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง กรรมการ /1962
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1958
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1957
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1956
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1955
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1954
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1953
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง /1952
เหรียญ หลวงพ่อศรี วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ป่าโมก อ่างทอง เงิน /1959
เหรียญ หลวงพ่อชื้น วัดสกุณาราม ปี 2518 /1972
เหรียญ หลวงพ่อสาย วัดท้องคุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /1976
เหรียญ หลวงพ่อสาย วัดท้องคุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /1975
เหรียญ หลวงพ่อสาย วัดท้องคุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /1974
เหรียญ หลวงพ่อน้อม วัดต้นทอง วิเศษชัยชาญ /1987
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ ปี 2517 ห้ารอบ /1992
เหรียญ หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ ปี 2517 ห้ารอบ /1991
พระผงหลวงพ่ออิ่ม หลังยันต์ ปี 2513 /4975
เหรียญ หลวงพ่ออิ่ม วัดศีลขันธ์ ปี 2513 /1997
เหรียญ หลวงพ่ออิ่ม วัดศีลขันธ์ ปี 2513 /1996
เหรียญ หลวงพ่ออิ่ม วัดศีลขันธ์ ปี 2513 /1995
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดอ้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง /1999
เหรียญ หลวงพ่อดำ วัดอ้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง /1998
เหรียญ เจ้าสัว หลวงปูบุญ วัดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง รุ่นแรก /2991
เหรียญ หลวงพ่อจ่าย วัดรุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /2205
เหรียญ หลวงพ่อจ่าย วัดรุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /2204
เหรียญ หลวงพ่อจ่าย วัดรุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /2203
เหรียญ หลวงพ่อจ่าย วัดรุ้ง อ.เมือง อ่างทอง /2206
เหรียญ หลวงพ่อวอน วัดงิ้วราย อ่างทอง /2207
เหรียญ หลวงพ่อวอน วัดงิ้วราย อ่างทอง /2208
เหรียญ หลวงพ่อวอน วัดงิ้วราย อ่างทอง /2209
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดแจ้ง อ่างทอง รุ่น 1 /2213
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดแจ้ง อ่างทอง รุ่น 1 /2214
เหรียญ หลวงพ่อน้อย วัดโคก เพชรบุรี /2938
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา เพชรบุรี /2940
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูอโศกธรรมสาร วัดปากคลอง เพชรบุรี /2934
เหรียญ หลวงพ่อ พระครูอโศกธรรมสาร วัดปากคลอง เพชรบุรี /2933
เหรียญ หลวงพ่ออบ เพชรบุรี /2946
เหรียญ หลวงพ่อ วัดช้างแทงกระจาด เพชรบุรี /2956
หนุมาน หลวงพ่อแล วัดพระทรง เนื้อเงิน /5333
เหรียญ พระเจ้าตากสิน วัดเลียบ กรุงเทพ /1192
เหรียญ พระนเรศวร ปี 2513 วัดป่าเรไร /1171
เหรียญ พระนเรศวร ปี 2513 วัดป่าเรไร /1174
เหรียญ พระนเรศวร อนุสรณ์ดอนเจดีย์ /1175

                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่