เหรียญ พระครูสมุทรวิจารณ์ วัดประชาโฆษิตาราม เสด็จเททอง /1421
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม ปี 2520 /1422
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1424
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1425
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1426
เหรียญ หลวงพ่อเขาตะเครา วัดบางกระพร้อม ปี 2520 /1428
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1427
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1429
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1430
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1431
เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดราษฎศรัทธาทำ /1432
เหรียญ หลวงพ่อแหวน วัดใหญ่ สมุทรสงคราม /1434
เหรียญ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เม็ดแตง /1438
เหรียญ หลวงปู่บ่าย วัดช่องลม ปี 2519 /1439
เหรียญ หลวงพ่อปลัดป้อ ปี 2514/1441
เหรียญ หลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ ปี 2519/1449
เหรียญ หลวงพ่อสอน วัดปรกสุธรรมาราม /1450
เหรียญ หลวงพ่อทอง วัดเพชรสมุทร ปี 2500 /1451
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดเจษฎาราม /1455
เหรียญ หลวงพ่อง้อ วัดดาวดึงษ์ /1456
เหรียญ หลวงตาทอง วัดดอนไก่ดี /1479
เหรียญ หลวงพ่อพระพุทธศิลาแดง วัดปัจจันตาราม /1459
เหรียญ หลวงพ่อพระพุทธศิลาแดง วัดปัจจันตาราม /1458
เหรียญ หลวงตาทอง วัดดอนไก่ดี /1460
เหรียญ พระครูสถิตธรรมสาคร วัดนางสาว /1461
เหรียญ หลวงพ่อทอง สมุทรสงคราม ปี 2519 /1464
เหรียญ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ /1465
เหรียญ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ /1466
เหรียญ พระครูสาครธรรมคุณ วัดนาโคก /1467
เหรียญ นาคเกี้ยว วัดตรีจินดาราม ปี 2518 /1468
เหรียญ พระครูวิเศษสมุทรคุณ หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี ปี 2517/1469
เหรียญ หลวงพ่อวัดใหญ่จอมปราสาท /1471
เหรียญ หลวงพ่อวัดยกกระบัตร ปี 2512 /1472
เหรียญ นาคปรก วัดสี่แยกราษบำรุง รุ่น 1 /1473
เหรียญ หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง ปี 2520 /1477
เหรียญ หลวงพ่อสุด สุขะปาโล ปี 2513 /1478
เหรียญ หลวงปู่วัดใหญ่จอมปราสาท ปี 2513 /1480
เหรียญ หลวงพ่อปู่ วัดใหญ่จอมปราสาท ปี 2518 /1482
เหรียญ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก */1848
เหรียญ พระครูสมุทรวิจารณ์ หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆษิตาราม ปี 2519 /1417
เหรียญหลวงพ่อธูป วัดใหญ่ สมุทรสงคราม /6253
เหรียญพระครูสมุทรวิจารณ์ ( หลวงพ่อคลี่ ) วัดประชาโฆสิตาราม จ. สมุทรสงคราม ปี 2513 /6260
พระสังกัจจายน์ มหาลาภ ออกวัดหงษ์อรุณรัศมี ปี.2526 รุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่แก้ว /5338
เหรียญ พระครูสมุทรเวที วัดปากน้ำ ปี 2514/1416
เหรียญ พระครูสมุทรวิจารณ์ หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆษิตาราม ปี 2524 /1418
เหรียญสามพี่น้อง หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตาราม /1419
เหรียญหลวงพ่อปึก(พระครูสมุทรวิริยาภรณ์) วัดสวนหลวง สมุทรสงคร าม /6203
เหรียญหลวงพ่อเยื่อ วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2513/6209
พระราชสมุทรเมธี วัดอัมพวันเจติยาราม/6222
เหรียญหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม ปี2512/6229

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่