เหรียญ หลวงพ่อขัน วัดอมฤต นนทบุรี ปี 2516 /1808
เหรียญ หลวงพ่อขัน วัดอมฤต นนทบุรี ปี 2516 /1807
เหรียญ หลวงพ่อมณี วัดไทรไต้ /1806
เหรียญ พระนันทวิริยาจารย์ หลวงพ่อกุหลาบ ปี 2505 /1805
เหรียญ พระครูช้อน รุ่น 1 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ /1804
เหรียญ พระครูช้อน รุ่น 1 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ /1803
เหรียญ พระครูช้อน รุ่น 1 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ /1802
เหรียญ พระครูช้อน รุ่น 1 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ /1801
เหรียญ กริ่ง หลวงพ่อแดง วัดปรกเจริญ ดำเนินสะดวก ราชบุรี /1463
เหรียญที่ระลึกในงานหล่อรูปหลวงพ่อพระครูอุดมสุตกิจ วัดปราโมทย์ ปี2510 จ.สมุทรสงคราม/6249
เหรียญ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ตอกโค๊ด ส /1409
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม ย้อนยุค /1414
เหรียญ หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม ย้อนยุค /1413
เหรียญ พระครูสมุทรวิจารณ์ วัดประชาโฆษิตาราม เสด็จเททอง /1420
เหรียญ พระครูสมุทรวิจารณ์ วัดประชาโฆษิตาราม เสด็จเททอง /1421
เหรียญ หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม ปี 2520 /1422
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1424
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1425
เหรียญ หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1426
เหรียญ หลวงพ่อเขาตะเครา วัดบางกระพร้อม ปี 2520 /1428
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1427
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1429
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1430
เหรียญ พระพุทธชินราช วัดบางกระพร้อมปี 2520 /1431
เหรียญ หลวงพ่อช้อย วัดราษฎศรัทธาทำ /1432
เหรียญ หลวงพ่อแหวน วัดใหญ่ สมุทรสงคราม /1434
เหรียญ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เม็ดแตง /1438
เหรียญ หลวงปู่บ่าย วัดช่องลม ปี 2519 /1439
เหรียญ หลวงพ่อปลัดป้อ ปี 2514/1441
เหรียญ หลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ ปี 2519/1449
เหรียญ หลวงพ่อสอน วัดปรกสุธรรมาราม /1450
เหรียญ หลวงพ่อทอง วัดเพชรสมุทร ปี 2500 /1451
เหรียญ หลวงพ่อโต วัดเจษฎาราม /1455
เหรียญ หลวงพ่อง้อ วัดดาวดึงษ์ /1456
เหรียญ หลวงตาทอง วัดดอนไก่ดี /1479
เหรียญ หลวงพ่อพระพุทธศิลาแดง วัดปัจจันตาราม /1459
เหรียญ หลวงพ่อพระพุทธศิลาแดง วัดปัจจันตาราม /1458
เหรียญ หลวงตาทอง วัดดอนไก่ดี /1460
เหรียญ พระครูสถิตธรรมสาคร วัดนางสาว /1461
เหรียญ หลวงพ่อทอง สมุทรสงคราม ปี 2519 /1464
เหรียญ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ /1465
เหรียญ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ /1466
เหรียญ พระครูสาครธรรมคุณ วัดนาโคก /1467
เหรียญ นาคเกี้ยว วัดตรีจินดาราม ปี 2518 /1468
เหรียญ พระครูวิเศษสมุทรคุณ หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี ปี 2517/1469
เหรียญ หลวงพ่อวัดใหญ่จอมปราสาท /1471
เหรียญ หลวงพ่อวัดยกกระบัตร ปี 2512 /1472
เหรียญ นาคปรก วัดสี่แยกราษบำรุง รุ่น 1 /1473
เหรียญ หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง ปี 2520 /1477
เหรียญ หลวงพ่อสุด สุขะปาโล ปี 2513 /1478

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่