แหวน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ /8748
เหรียญ หลวงพ่อสือ วัดมงคลนิมิตร สมุทรปราการ /3766
พระเนื้อเมฆพัตร /12456
พระเนื้อเมฆพัตร /12455
รูปถ่าย หลวงพ่อโอภาสี /12453
เหรียญหล่อ หลวงพ่อทวด 5 เหลี่ยมรุ่นแรกวัดช้างให้ /12452
เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโก ออกวัดอัมพวา กรุงเทพฯ ปี 2517 /1557
เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโก ออกวัดอัมพวา กรุงเทพฯ ปี 2517 /1554
เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโก ออกวัดอัมพวา กรุงเทพฯ ปี 2517 /1555
เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโก ออกวัดอัมพวา กรุงเทพฯ ปี 2517 /1556
เหรียญ หลวงพ่อลพ.เกษม หลัง ภปร ปี 2529 /1539
เหรียญ หลวงพ่อลพ.เกษม หลัง ภปร ปี 2529 /1540
เหรียญ หลวงพ่ออุ่นเรือน วัดป่าดัวะ ลำปาง /1526
เหรียญ หลวงพ่ออุ่นเรือน วัดป่าดัวะ ลำปาง /1527
เหรียญ หลวงพ่ออุ่นเรือน วัดป่าดัวะ ลำปาง /1525
เหรียญ เหรียญ หลวงพ่อสรวล วัดชัยชุมพล ทุ่งสง /7638
เหรียญ เหรียญ หลวงพ่อสรวล วัดชัยชุมพล ทุ่งสง /7637
เหรียญ หลวงปู่ภู่ วัดดอนยาง ประทิว ชุมพร รุ่น 1 /2240
เหรียญ หลวงปู่ภู่ วัดดอนยาง ประทิว ชุมพร รุ่น 1 /2241
เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดบางลำภู หลังสวน ชุมพร ปี 2519 /2238
เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดบางลำภู หลังสวน ชุมพร ปี 2519 /2239
เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดบางลำภู หลังสวน ชุมพร ปี 2519 /2236
เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดบางลำภู หลังสวน ชุมพร ปี 2519 /2237
เหรียญ หลวงพ่อปู่ทอง วัดนาหูกวาง ประจวบคิรีขันธ์ /2193
เหรียญ หลวงพ่อปู่ทอง วัดนาหูกวาง ประจวบคิรีขันธ์ /2194
เหรียญ หลวงพ่อปู่ทอง หลวงพ่อบุญชู วัดนาหูกวาง ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2518 /8114
เหรียญ หลวงพ่อปู่ทอง วัดนาหูกวาง ประจวบคิรีขันธ์ /2192
เหรียญ หลวงพ่อเขียวสุโข วัดคู้วราราม /6757
เหรียญ หลวงพ่อเขียวสุโข วัดคู้วราราม บางพลี /7592
เหรียญ หลวงพ่อเขียวสุโข วัดคู้วราราม บางพลี /6605
เหรียญ หลวงพ่อเขียวสุโข วัดคู้วราราม บางพลี /7549
เหรียญ หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน รุ่น 3 สมุทรปราการ /3507
เหรียญ หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน รุ่น 3 สมุทรปราการ /3508
เหรียญ พระพุทธจีน 6546
เหรียญ พระพุทธบาท หลังเรียบ วัดอนงคาราม ปี 2500 /6215
เหรียญ พระพุทธจีน หลังยันต์จีน /3760
เหรียญ รัศมีพรหม /8649
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดหนองพิมาน ลพบุรี /6808
เหรียญ หลวงพ่ออู่ทอง วัดหนองพิมาน สระบุรี/6856
เหรียญ หลวงพ่อ ส.ชิตมาโร วัดเขาพระงาม ลพบุรี /6857
เหรียญ หลวงพ่อวัดเขาพระงาม ลพบุรี ส.ชิตมาโร /8631
เหรียญ ส.ชิตมาโร วัดเขาพระงาม ลพบุรี /8684
เหรียญ หลวงพ่อแก้ว วัดป่าไผ่ สระบุรี รุ่นแรก /6811
เหรียญ หลวงพ่อแก้ว วัดป่าไผ่ สระบุรี รุ่นแรก /6801
เหรียญ หลวงพ่อแดง รุ่นสุดท้าย คลุกเข่า เพชรบุรี /6948
เหรียญ หลวงพ่อแจ่ม วัดบ่อมะกรูด ปี 2519 ราชบุรี /3431
เหรียญ หลวงปู่อ่อน วัดตึก โพธาราม ราชบุรี /6842
เหรียญ หลวงพ่อป่อง วัดนางแก้ว ราชบุรี /7581
เหรียญ หลวงพ่อป่อง วัดนางแก้ว ราชบุรี /6662
เหรียญ แหนบ หลวงพ่อป๋อง วัดนางแก้ว ราชบุรี /7562

                                                                                                                    
Sitemap หมวดหมู่